Erwina, Kamila, Wespazjana 19 lipca, 2024 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Pielęgnacja zieleni

Świadczymy usługi pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów, wykonujemy następujące usługi:

  • nasadzanie drzew i krzewów
  • wycinanie drzew i krzewów
  • cięcia sanitarne - usunięcie posuszu oraz konarów chorych i uszkodzonych, które stanowią zagrożenie
  • cięcia prześwietlające koronę - które poprzez redukcję masy, zmniejszają opory, jakie drzewo stawia wiatrom, a tym samym poprawia jego statykę
  • cięcia techniczne - usuwanie konarów zagrażających i kolidujących z budynkami, liniami energetycznymi i urządzeniami technicznymi
  • formowanie i kształtowanie przekroju drzewa na życzenie klienta
  • zakładanie wiązań zabezpieczających słabsze konary, których usunięcie byłoby zbyt drastyczne dla drzewa (szczególnie drzew pomnikowych)
  • frezowanie pni