Bazylego, Bernardyna, Bronimira 21 maja, 2024 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Zasłużeni dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Józef Brońkański (1810 – 1884), prawdziwe nazwisko Cichocki. Weteran powstania listopadowego.
Józef Brońkański
Gustaw Bojanowski (1889 – 1957). Wicestarosta, powieściopisarz.
Gustaw Bojanowski
Maria Zofia Stanisława Bojarska (1901 – 1993). Nauczycielka języka polskiego i łaciny w Gimnazjum Żeńskim, organizatorka tajnego nauczania w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu podczas wojny.
Maria Bojarska
Anastazy Cywiński (1824 – 1871). Polonista, poeta. Nauczyciel w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas powstania styczniowego przedstawiciel Komitetu Polskiego w Ostrowie.
Anastazy Cywiński
Antoni Chiżyński (1811 – 1886). Weteran z 1831 r., były poseł na sejm pruski.
Władysław Chiżyński (1838 – 1885). Ksiądz, nauczyciel religii w Gimnazjum Męskim, wieloletni proboszcz w Lesznie.
Antoni i Anastazy Chiżyńscy
Władysław i Katarzyna z Rutkowskich Dalborowie, Pelagia Dalborówna. Rodzice i siostra kardynała Edmunda Dalbora, pierwszego prymasa odrodzonej Polski.
Władysław, Katarzyna, Pelagia Dalborowie
Fabiszowie. Rodzice ks. Pawła Władysława Fabisza, historyka kościoła, prekursora badań nad historią Ostrowa i regionu.
Fabiszowie
Wincenty Głębocki (1858 – 1903). Ksiądz, prefekt gimnazjum ostrowskiego w latach 1889 -1903, w którym jako ostatni w czasie zaborów uczył w języku polskim.
Wincenty Głębocki
Walenty Górski (1888 – 1956). Oficer Wojska Polskiego, weteran wojny bolszewickiej, odznaczony Ordre de Service Individuell.
Walenty Górski
Józef Kajzer (1843 – 1933). Weteran powstania styczniowego, więzień poznańskiej cytadeli, przechowywał sztandar, pod którym walczyli powstańcy w 1848 i 1863 r.
Józef Kajzer
Jan Kompałła (1776 – 1884). Proboszcz parafii ostrowskiej, inicjator budowy katolickiej szkoły elementarnej (1836r.) i ostrowskiego gimnazjum (1843r.).
Jan Kompałła
Franciszek Kobyliński (1824 – 1910). Nauczyciel, weteran powstania w 1848r., więziony przez dwa lata w berlińskim Moabicie.
Franciszek Kobyliński
Franciszek Kutzner (1813 – 1884). Weteran powstania listopadowego z 1830-1831r.
Franciszek Kutzner
Józek i Maria Kryzanowie. Rodzice światowej sławy dra Stanisława Kryzana, wybitnego psychiatry, absolwenta ostrowskiego gimnazjum.
Józef, Maria Kryzan
Parczewscy. Kaplica grobowa, w której spoczywają członkowie znanej rodziny.
Parczewscy
Jan Rowecki (1858-1907). Nauczyciel gimnazjalny.
Jan Rowecki
Franciszek Stawicki (1888-1941). Hallerczyk, uczestnik wojny bolszewickiej.
Franciszek Stawicki
Augustyn Szamarzewski (1832-1891). Zasłużony ksiądz, wybitny przedstawiciel pracy organicznej, patron Związku Spółek Zarobkowych.
Augustyn Szamarzewski
Ignacy Taczak (1868-1927). Lekarz, w 1919r. wybrany na pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostrowie po odzyskaniu niepodległości.
Ignacy Taczak
Jan Ładubiec (1915-1939). Kapral 60 Pułku Piechoty, pierwsza ofiara agresji hitlerowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
Jan Ładubiec
Wincenty Julian Broniwór-Orliński (1913-2006). Polski prawnik, polityk, działacz emigracyjny. Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
W.J. Broniwój-Orliński
Ignacy Maciejewski (zmarł 14.05.1896r.). Weteran z 1863 roku.
Ignacy Maciejewski
Marian Poleski (1895-1937). Lekarz.
Marian Poleski